Kontakt a mapa
EXTKONT s.r.o.
DIČ: CZ62916793

Sídlo společnosti
V Novém Hloubětíně 874/12
198 00 Praha 9

Telefon
274 776 464, 274 776 468

Email
info@extkont.cz

TYPY DANÍ

DANĚ PŘÍMÉ

Mezi přímé daně řadíme takové daně, které jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka

 

DANĚ NEPŘÍMÉ

Daně nepřímé jsou zdaněním prodeje zboží či poskytnutí služeb. Tyto daně přiznává a odvádí plátce daně, tj. prodávající či službu poskytující podnikatelský subjekt.

  • daň z přidané hodnoty - DPH
  • spotřební daně
  • daň pro životní prostředí (zatím není vybírána, neboť nemá prováděcí zákon)

 

Kdo je plátce daně a kdo poplatník daně

Daňový poplatník

Daňový poplatník je osoba, jejíž činnost, příjmy či majetek přímo podléhají dani.

Plátce daně

Plátcem daně je osoba, která je ze zákona povinna daň řádně vypočítat, vybrat či srazit a v určité lhůtě přiznat a odvést (zaplatit) správci daně.
 

 

 

 


© 2024 EXTKONT s.r.o. - účetní servis se zárukou      ÚČETNICTVÍ | DANĚ | MZDY | AUDIT | FINANČNÍ PORADENSTVÍ | KONTAKT